درباره ما

صنایع سنگ مسیح از سال 1397 شروع به فعالیت کرده و در زمینه فرآوری سنگ های ساختمانی مشغول به کار می باشد.

© Copyright 2018. All Rights Reserved.